Dags att rensa? släng inte dina kläder, kolla här!

Inlagt av anonnkpg tis, 11/14/2017 - 10:14

ria

Ria – Öppen verksamhet

Öppettider:
Måndag till fredag 8.00 – 14.00
Frukosten serveras mellan 8.00-9.00
Lunchen 11.30-12.30
Ria Center hittar du på Sandgatan 26.

Ria är vår öppna verksamhet för människor i Norrköping som lever i de mest utsatta livssituationerna. Alla kan hamna i en tuff livssituation, tillfälligt eller långvarigt. Många blundar för att en del människor mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap. Det gör inte vi!

Vi möter och stödjer den som kommer till oss utifrån hens specifika behov nu. Att kunna klara den här dagen, att ta sig framåt ett steg i taget eller att motverka en nedgående spiral. Alla har rätt till en andra chans.  De människor som kommer till Ria är våra gäster.

Vi arbetar professionellt med socialt arbete. Som utgångspunkt i vårt dagliga arbete använder vi Maslows behovstrappa och Antonovskys KASAM.  Mat, kläder och tak över huvudet är grunden för att kunna ta nästa förändringssteg. Utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar och bygger vi vidare på det friska och det som fungerar hos varje gäst. På Ria finns en pedagogisk tanke bakom varje handling.

Individstöd. Vi ger individuellt stöd för att få rätt hjälp i samhället. Vårt arbete kan t ex handla om att kontakta socialtjänst och sjukvård för personer som ”hamnat mellan stolarna”.

Motiverande samtal. Vid minsta signal från en gäst som vill förändra sin situation, fångar vi upp det direkt. Vi förstärker och bygger vidare för att hjälpa människor att förändra sin livssituation.

Medmänniska. Att bara få vara en människa och blir sedd och lyssnad på kan betyda mycket. Då finns vi där. Ibland händer det också att en gäst vill att vi följer med vid ett myndighets- eller sjukhusbesök. Alla behöver någon som finns där och håller en i handen vid svåra situationer.

Praktisk vardag. Mycket på Ria handlar om att ge våra gäster hjälp med praktiska vardagliga saker. Allt från att kunna tvätta sina kläder, duscha och vila till att få en tröja, mat för dagen eller att få hjälp med posthantering.

Gemenskap, firanden och aktiviteter. Vi ger våra gäster tillfällen till gemenskap och utbyte med andra. Det kan vara allt från att fika eller äta tillsammans till biljardspel. Vi har öppet och firar alla aftnar: Påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Då och då ordnar vi eller vår samarbetspartner föreningen Omsorgsjul utflykter.

Anhöriga.  Att vara anhörig till en människa som lever ett utsatt liv innebär ofta stor oro. Där kan vi vara ett tillfälligt stöd och lotsa en anhörig till andra organisationer där mer stöd finns att få.

Mat. Varje dag bjuder vi på kaffe och lagar mat som våra gäster får köpa till reducerat pris.

Samhällsbevakning. Oavsett hur man lever är det viktigt att man är en del av samhället och hänger med i samhällsutvecklingen. Vi har därför tillgång till TV och dagstidningar.

Du kan hjälpa!

Du behövs i Hela Människans arbete för att få fler människor att lämna sin utsatta livssituation. Många människor i dagens Sverige saknar arbete, bostad och sociala nätverk. För och tillsammans med människor erbjuder Hela Människan en plats att bli sedd, hörd och bekräftad.

Ditt bidrag behövs!

Bli volontär!

Du behövs som volontär i våra verksamheter, genom att på olika sätt stötta människor som lever i en utsatt livssituation. Det kan vara direkt, genom samtal men också indirekt genom att vara volontär i vår secondhandbutik eller på Ria.

Ge kläder och saker!

Genom att ge en gåva i form av kläder eller saker som ges till, eller säljs i förmån för människor i en utsatt livssituation bidrar du till ett drägligare liv. Vi har öppet för inlämning vardagar 09.00-15.00 samt eller på våra öppentider.

Bli hållbarhetssponsor!

Som företag eller organisation kan ett samarbete med oss bli en del av ert lokala hållbarhetsarbete (CSR). Våra verksamheter är alla exempel på konkret lokalt hållbarhetsarbete. Arbetet med miljö och människa går hand i hand. Ge av det ni kan, har och förmår, t ex

  • Mat eller saker som är överskott/ska bytas ut
  • Sponsring med utrustning/material. T ex målarfärg, byggskivor, datorer, kylar/frysar, inredning
  • Yrkesinsats eller andra volontära insatser för en dag
  • Ekonomisk sponsring
  • Kompetens
  • Eget förslag?

Välkommen att kontakta oss för dialog om samarbete. Verksamhetschef Kimmo Strand 0702- 74 75 36.

Ge en gåva!

Du kan också göra skillnad genom ett bidrag till vår verksamhet. Vi har gjort det lätt att skänka pengar till din lokala Hela Människan verksamhet genom vår gåvogivarfunktion, där du kan skänka en slant via kortbetalning eller inbetalningskort. Det finns också möjlighet att ge en gåva via SMS, både en gång och en fast summa varje månad!

Tack för ditt bidrag! Tillsammans förändrar vi människors utsatta livssituation!

Klicka på länken nedan för att ge en gåva!

Hela Människan Norrköping